NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

 

Stranica Ustaškog Pokreta za Hrvate u domovini, u odcijepljenim i okupiranim hrvatskim područjima te inozemstvu. E-Mail. YouTube.

START I USTAŠKI POKRET I TKO JE TKO I VOJNA POVIJEST I SRPSKI ZLOČINI I ZANIMLJIVO I ZABRANJENA POVIJEST I DUĆAN I mp3

 

KRUGOVAL :

 

ODAKLE STE :

 

Flag Counter 

Pogledajte koliko samo smrdljivi smradski balkanski nomada sa 49% turske genetike donomadizira na našu stranicu. :-)

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA :

 

Ustaška nadzorna služba osnovana je na temelju Zakonske odredbe o UNS-i (NN 110 od 25.8.1941.), kojom su njezini zadaci, i Zakonskom odredbom o osnivanju ustaške nadzorne službe (NN 111 od 26.8.1941.), kojom je dobila svoj ustroj i jamstvo da će ju sve obrambene snage u državi, sve postrojbe i ustanove Hrvatskog ustaškog pokreta, podupirati u obavljanju njenih zadaća.

U okviru "Glavnog ustaškog stana" osnovana je ustaška obavještajna služba i organizacija koncentracionih logora u Lici, Bosni i otoku Pagu, iz kojih je osnovana Ustaška nadzorna služba.

Prestala je djelovati zakonskom odredbom od 21. siječnja 1943. godine, kada su prva tri ureda ušla u sastav Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost pri MUP-u, dok je IV. ured sigurnosne službe ušao u sastav Poglavnikovih tjelesnih zdrugova, nastavivši tako svoju raniju djelatnost (NN 17, 22.1.1943.). Prema § 4. zakonske odredbe o ukidanju UNS-e od 21. siječnja 1943., broj X-151-D.V.1943., svi službenici UNS-e koji su vršili službu kod zapovjedništva UNS-e, zaštitnog redarstva i obavještajne službe stavljeni su na raspolaganje Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost kod MUP-a.

Sprječavanje i onemogućavanja svakog rada koji bi ugrožavao slobodu i samostalnost NDH, mir, spokojnost i sigurnost hrvatskog naroda i tekovine oslobodilačke borbe Hrvatskog ustaškog pokreta. U tom smislu UNS je imala zadaću kontrolirati narodni život, rad svih državnih i samoupravnih oblasti, rad svih ustanova javnog poretka, cjelokupni rad svih ustaških ustanova i dužnosnika, a sve u skladu s ustaškim načelima (NN, br.110, 25. 8. 1941.).

Na čelu UNS-e bio je ustaški nadzorni zapovjednik, neposredno odgovoran Poglavniku, dok su pojedine grane UNS-e vodili upravitelji, također imenovani od Poglavnika, dok je sve ostale dužnosnike imenovao ustaški nadzorni zapovjednik. UNS je imala zadatak osnivati u pojedinim mjestima sabirne i radne logore. Sve osobe koje su se smatrale nepoćudnima, mogle su se uputiti na prisilni boravak u sabirne i radne logore. Odluku o upuć?ivanju osobe na prisilni boravak u logore i vrijeme trajanja boravka, donosilo je ustaško redarstvo.

Sve upravne i samoupravne oblasti, kao i ustanove ustaškog pokreta, bile su dužne ustaškom redarstvu preko župskog redarstva prijaviti nepoćudne osobe. Protiv odluke ustaškog redarstva o upućivanju na prisilni boravak u sabirne i radne logore nije bilo pravnog lijeka niti tužbe na upravni sud. Postupak koji je prethodio odluci o upućivanju u logor provodilo je ustaško redarstvo, neposredno ili posredno preko upravnih oblasti prve molbe (NN 188, 26.11.1941).

Prostorna nadležnost UNS-e obuhvaćala je područje NDH.

Zakonskom odredbom o Ustaškoj nadzornoj službi, a kao dopuna odredbe od 16. kolovoza 1941., Službu su činili: ustaško redarstvo, ustaška obavještajna služba, ustaška obrana, ustaški osobni ured i ustašku sigurnosnu službu (NN 183, 20.11.1941).

Prema zakonskoj odredbi od 16. kolovoza 1941. godine, UNS ima slijedeću strukturu : Zapovjedništvo, Glavno pobočništvo, Glavno nadzorništvo, Ured I. – Ustaško redarstvo, Ured II. – Ustaška obavještajna služba, Ured III. – Ustaška obrambena služba, Ured IV - Ustaški osobni ured, Ured V. – Ustaška sigurnosna služba (osnovana Zakonskom odredbom od 19. studenoga 1941.)

Zakonskom odredbom od 13. ožujka 1942. godine ukinut je Ustaški osobni ured (Ured IV.) te je time Ustaška sigurnosna služba postala Ured IV.

Zakonskom odredbom od 8. travnja 1942. godine osnovano je Glavno nadzorništvo.Poslije je UNS bio reorganizirana nekoliko puta dok se nije finalizirala 20. travnja 1942., kada je stvoreno 15 odjela :

I - talijanski - protuobavještajni rad i pregledavanje talijanske propagande

II - prati aktivnost britanske obavještajne agencije

III - prati aktivnosti Srba i četnika na području NDH

IV - antikomunistički odjel - prati rad KP Hrvatske i NOB-a

V - prati aktivnosti muslimanske populacije i obavještajni rad prema Turskoj

VI - prati aktivnosti Židova i mješanih brakova

VII - služi za otkrivanje i praćenje političkih nepodobnika unutar ustaške organizacije

VIII - služi za otkrivanje i praćenje osumnjićenih unutar administracije raznih ministarstava

IX -

X - prati rad nacističke stranke u NDH, Volksdeutschera i hrvatske emigracije u Njemačkoj

XI - prati rad Mađarske obavještajne službe i Mađara u NDH

XII - prati aktivnosti Slovenaca u NDH

XIII - prati rad i aktivnosti Katoličke crkve

XIV - pokriva akivnosti koje drugi odjeli ne pokrivaju

XV - protuobavještajna služba za vojne snage u NDH

 

Ovako organizirana UNS-a djelovala je do početka 1943. godine kad dolazi do ukinuća ureda.

UNS-a je bila pod vrhovnim nadzorom Poglavnika NDH.

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :


Pravila komentiranja :

Provokacije i vrijeđanje od strane neoprani veliko-smradski bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike i domaći crveni izdajnika se brišu. Komentari koji nisu na hrvatskim jeziku ili na latinici se isto brišu.

 

 

Pročitaj više :

 

Deutsche Übersetzung. - 7. SS divizija “Princ Eugen”

Deutsche Übersetzung. - 13. SS divizija “Handžar”

Deutsche Übersetzung. - 23. SS divizija “Kama”

Deutsche Übersetzung. - SS pukovnija “Sandžak”

Deutsche Übersetzung. - 369. pojačana pukovnija

Deutsche Übersetzung. - 369. “Vražja Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 373. “Tigar Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 392. “Plava Divizija”

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Pomorska legija

Deutsche Übersetzung. - Protuzrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Laki prijevozni zdrug

Deutsche Übersetzung. - Einsatzstaffel

Deutsche Übersetzung. - Hrvatsko domobranstvo

Deutsche Übersetzung. - Ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Crna legija

Deutsche Übersetzung. - Hrvatske oružane snage

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovstvo

Deutsche Übersetzung. - Ratna mornarica

Deutsche Übersetzung. - Hadžiefendića legija

Deutsche Übersetzung. - Huskina legija

Deutsche Übersetzung. - Oružništvo

Deutsche Übersetzung. - Narodna zaštita

Deutsche Übersetzung. - Državna radna služba

Deutsche Übersetzung. - DORA postrojbe

Deutsche Übersetzung. - RAVSIGUR

Deutsche Übersetzung. - Ustaška nadzorna služba

Deutsche Übersetzung. - Ustaška mladež

Deutsche Übersetzung. - Željeznička ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Ženska loza ustaškog pokreta

Deutsche Übersetzung. - Istarska domobranska pukovnija

Deutsche Übersetzung. - DOMDO postrojbe

Deutsche Übersetzung. - Crnogorska narodna vojska

Deutsche Übersetzung. - Fazlagića kula

Deutsche Übersetzung. - Bitka na Ljevča polju

 

I

 

OD ISTRE DO SRIJEMA, OD MEĐIMURJA DO SANDŽAKA!

Impressum I Datenschutz