NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

 

Stranica Ustaškog Pokreta za Hrvate u domovini, u odcijepljenim i okupiranim hrvatskim područjima te inozemstvu. E-Mail. YouTube.

START I USTAŠKI POKRET I TKO JE TKO I VOJNA POVIJEST I SRPSKI ZLOČINI I ZANIMLJIVO I ZABRANJENA POVIJEST I DUĆAN I mp3

 

KRUGOVAL :

 

ODAKLE STE :

 

Flag Counter 

Pogledajte koliko samo smrdljivi smradski balkanski nomada sa 49% turske genetike donomadizira na našu stranicu. :-)

POMORSKA LEGIJA :

 

Hrvatski pomorski odjel, najčešće zvan Hrvatska pomorska legija, bio je prva i jedina postrojba Mornarice Nezavisne Države Hrvatske do 1944., nakon kapitulacije Kraljevine Italije. NDH je pod pritiskom Italije sklopila jedan od Rimskih ugovora kojima se obvezala ne držati ratnu mornaricu na Jadranu.

Kako bi ubrzala izgradnju vlastite mornarice i zaobišla talijansko protivljenje, NDH je u duhu članka 3. Trojnog pakta ponudila Trećem Reichu više od 1.100 časnika, električara, vodnika signalista i mornara za borbu na Istočnom bojištu. No, NDH nije objavila rat SSSR-u.

 

Jedinica se borila pod izravnim njemačkim zapovjedništvom, njemačkom ratnom zastavom i u odorama Kriegsmarine s hrvatskim grbom s kao prve mornaričke jedinice Trećeg Reicha na Crnome moru.[nedostaje izvor] Brod na kojima se nalazio zapovjednik jedinice, kapetan fregate Andro Vrkljan, uz ratnu zastavu Trećega Reicha nosio je i zastavu NDH.

Hrvatska pomorska legija se uglanvom bavila polaganjem mina i lovom na podmornice. Sudjelovala je i u ponovnom preuzimanju Krima. Pripadnici jedinice su nositelji Krimskog štita. Legija je raspuštena 1944. uslijed njemačkog poraza na istoku i povlačenja snaga. Nakon povratka na Jadran, mornari su postali jezgra jadranske mornarice NDH.

10. srpnja, 1941., kapetan fregate Andro Vrkljan Mornarice Nezavisne Države Hrvatske i glavni kvartmajster Zapovjedništa mornariče skupine u Sofiji Kriegsmarine Trećega Reicha, S. Bennecke, postigli su slijedeći dogovor (srbizirani tekst od strane posthumne lektorice) :

1. Mornarička jedinica, koju je Zapovjedništvo hrvatske Mornarice u Zagrebu sastavilo, zvati će se "Hrvatski pomorski odjel".

2. Hrvatski pomorski odjel upotrebljavati će se na području Crnog mora pod zapovjedništvom njemačkog obalskog Zapovjedništva. Jedan pomorski časnik Hrvatskog pomorskog odjela pridjeliti će se stožeru obalnog zapovjednika kao časnik za vezu i istodobno kao zapovjednik Odjela.

3. O plovnim jedinicama, koje će Hrvatski pomorski odjel opremiti, ne može se sad dati nikakva obavještenja; upotreba zavisi u cjelovitosti o brodovima koji se nađu u ruskim lukama i budu spremni za vožnju (mali parobrodi, motorni jedrenjaci, motorni ribarski kuteri, motorni čamci), kao i o dobivenim zadacima.

4. Ukoliko plovne jedinice budu opremljene po hrvatskom zapovjedništvu, plovit će pod hrvatskom ratnom zastavom. Hrvatska trupa nosit će i nadalje njezinu staru kokardu i mornarsku vrpcu. Opremljene plovne jedinice možebitno će nositi hrvatska imena.

5. Hrvatski pomorski odjel prevest će se najprije u Varnu. Prijevoz do Varne je utanačen posebnim brzojavom na opunomoćenog njemačkog generala u Zagrebu.

6. U Varni spremit će se smještaj u zajedničkom nastambi. Pojedinosti su dogovorene i dostavit će se odgovornim mjestima. Stambene prostorije i uređaj dati će njemačka Mornarica.

7. Naoružanje časnika i momčadi kao i eventualno protuzrakoplovno oružje zatražio je posebnim brzojavom; isto tako i streljivo.

8. Nautičku opremu: dvoglede, pomorske karte, priručnike itd. nabavit će njemačka Mornarica.

9. U slučaju opreme plovnih jedinica sa stranim oružjem i uređajem dati će njemačka Mornarica odgovarajuće instruktore za nastavu i uvježbavanje osoblja za ratne pothvate.

10. Signalna sredstva (signalna zastava, zastavice, signalne lampe) za opremljene jedinice dati će njemačka Ratna mornarica. U slučaju pothvata na moru i prema vrsti zadatka ukrcati će se njemačko telegrafsko i dojavno osoblje, kao pojačanje.

11. Brodsku opremu kao i redoviti potrošni materijal staviti će njemački uredi na raspolaganje.

12. Zapovjedništvo hrvatske Mornarice nastojat će poslati jedan izvjestan broj časnika sa znanjem njemačkog jezika. Poželjno bi bilo da dođe najmanje po jedan hrvatski liječnik i opskrbni časnik. Rezultat će se saopćiti Mornaričkoj grupi.

13. Stegovna pitanja rješavati će hrvatski zapovjednici jedinica po njihovim stegovnim propisima, jer će težiti za čistim hrvatskim jedinicama u pothvatima. Krivice – budući da će se sve odigravati na njemačkom vojnom području – koje bi trebalo sudski raspravljati, rješavat će se po njemačkim vojničkim zakonima, uz jednog hrvatskog prisjednika.

14. Isplata beriva. Hrvatska beriva isplaćivat će se i dalje u Domovini. Doplaci (mazda, eventualno frontalni doplatak, odšteta za odjeću časnika) isplaćivat će se po njemačkim propisima.

15. Novčana hrana isplaćivat će se po njemačkim propisima prehrane.

16. Službena putovanja naknađivat će se prema njemačkim propisima.

17. Isplata dodatka kao i za njemačke oružane snage, (u Rumunjskoj i Bugarskoj, polovica u odgovarajućoj valuti, druga polovica u bonovim – kreditnim-markama). Sa bonovima može se plaćati kantinska roba, odnosno za časnike roba u časničkim menzama.

18. U pogledu opskrbe priključit će se Hrvatski pomorski odjel opskrbnoj organizaciji njemačke Mornarice, tj. u svemu će se s njom postupati kao s njemačkom jedinicom. Za pripadnike Hrvatskog pomorskog odjela vrijede iste količine i vrste hrane kao za pripadnike njemačke Ratne mornarice. Opskrba svježim i konzerviranim namirnicama dobivat će se iz opskrbnih skladišta njemačke Mornarice, ukoliko takvih skladišta ne bude u mjestu boravka, dobivat će se namirnice posredstvom intendancije iz skladišta vojske.

19. Što se tiče odjeće najprije će se sačekati odgovor na pitanje, s kojim se treba ustanoviti, koje će odjevne predmete hrvatski dočasnici i mornari donijeti. Načelno, za opskrbu hrvatskih dočasnika i mornara, uzet će se njemački odvjeni plan „B” – za plavu odjeću – kao temelj, sa dodatkom za odjeću „Marine Gruppe Sud”. Prema tome, kakav odgovor stigne, dopuniti će se iza toga manjkajući predmeti iz odjećnih skladišta njemačke Ratne mornarice. Također i tu vrijede utvrđena njemačka načela ekonomije u odjeći, to jest, odjevni predmeti stavljaju se vojnicima na raspolaganje za upotrebu: pri gubitku nadopunit će se rezervnim komadima i po završetku misije (komande) vratiti odjevnom skladištu.

20. Hrvatske oznake činova na odorama daje zapovjedništvo hrvatske Ratne mornarice u Zagrebu.

21. Hrvatski pomorski odjel priključit će se na Vojnu poštu njemačke Mornarice i dobit će broj (23713).

22. Pojedinosti o uređenju Vojne pošte utanačit će se u Zagrebu s tamošnjim uredom Vojne pošte.

23. Pri marševima i službenim putovanjima po kopnu obavljati će se pokreti hrvatskih vojnika po njemačkim smejrnicama uz uručenje njemačkih putnih dokumenata.

24. Vojnici Hrvatskog pomorskog odjela dobit će njemačke osobne knjižice.

 

 

Neočekivanim odugovlačenjem rata na Istočnom bojištu Crno more je postalo važan put dopreme oružja i opreme na bojište. Treći Reich je do kraja Drugog svjetskog rata na Crno more poslao više od 500 ratnih i trgovačkih brodova.

Prva skupina od 120 časnika, dočasnika i mornara - predvođena Androm Vrkljanom - krenula je na put 17. srpnja 1941.

19. srpnja 1941. kasno navečer stigli su u Varnu i smješteni su u Sveti Konstantin.

Do 20. kolovoza stigle su druga i treća skupina od 88 i 50 časnika, dočasnika i mornara. Hrvatski pomorski odjel je u Varni tada imao 258 pripadnika. Pripadnici jedinice položili su i vojničku prisegu Trećega Reicha bili podčinjeni njegovim sudskim i stegovnim propisima.

Bugarska je bila blagonaklona prema Trećemu Reichu. Nijemci su kod bugarskog naroda uživali visok ugled ali su njegove simpatije bile na strani sovjeta. U Varni je tijekom cijelog Drugog svjetskog rata djelovalo Sovjetsko veleposlanstvo koje je stršilo od postavljenih antena. Sovjetska obavještajna služba u Bugarskoj bila je jaka. Hrvatski pomorski odjel je ubrzo uključen u straže i potrage za paklenim strojevima koje su sovjetski saboteri postavljali po Varni.

Crnomorska flota SSSR-a imala je jako utvrđena i dobro opskrbljena brodogradilišta i uporišta i nedostiživu nadmoć nad Silama osovine u broju, vrstama, vatrenoj moći, brzini brodova itd. Predratnim Staljinovim čistkama uklonjena je većina školovanih časnika koja bi to znala iskoristiti pa si je flota i sama blokirala plovne puteve polaganjem velikog broja mina, dok čišćenju neprijateljskih ispred svojih luka nije bila sklona. Stoga su Sile osovine na Crnome moru vodile minski rat.

Počevši u drugoj polovici rujna 1941., Hrvatski pomorski odjel poslan je u dvije skupine kopnenim prijevoznim kolonama Trećega Reicha u Nikolajew.

Skromni hrvatski mladići koji su činili većinu Hrvatskog pomorskog odjela su nakon dugogodišnje sovjetske propagande kako je Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika raj radnog naroda s rastućom napetošću su iščekivali što će vidjeti kad pređu granicu Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika. U Berezowki su se prvi put susreli s komunističkom stvarnošću, dodatno informirani i od samog naroda, s kojim su se mogli sporazumijevati. Niti jedan pripadnik Hrvatskog pomorskog odjela nije dezertirao za vrijeme njegovog postojanja.

29. rujna, 1941. prva je skupina - pod vodstvom S. Rumenovića - stigla u Nikolajew, gdje su zaposjeli zaplijenili plovne jedinice, tražili mine u rijeci Bug, u njezinom ušću i ispred njega i digli jednu veću jedrilicu iz Buga.

Druga je skupina - pod vodstvom Andrije Vrkljana - nešto duže boravila u Tighini, čekajući sastavljanje prijevozne kolone i u Nikolajew stigla početkom studenog 1941.

Do 21. listopada, 1941. preuzeli su i osposobili 40 motornih ribarskih kutera u vrlo lošem stanju pa je iz Nikolajewa upućeno još 20 mornara.

30. listopada 1941. organizirali su flotilu za zaštitu luke i već slijedećeg dana odbili prvi - zračni - napad. Na osobnu zamolbu zapovjednika 1. oklopne vojske Trećega Reicha, Kleista, unajmili su ukrajinske ribare koji su znali gdje ima najbolje ribe i organizirali i nadzirali ribarsku flotilu koja je za Oklopnu vojsku Trećega Reicha danonćno lovila i isporučila tisuće tona najbolje ribe.

Sredinom studenog nastupio je strašan mraz, s temperaturama između -30 °C i -20 °C a katkad i nižim. Kako brodovi ne bi ostali zarobljeni, oko 75 mornara iz Nikolajewa, 44 iz Mariupola i oko 120 mornara s južne obale Krima - pod vodstvom S. Rumenovića - trebali su sa što više njih otploviti u Kerč pod zaštitom 4. zračne flotile. 22. studenog 1941. 31 ribarska kutera isplovilo je iz Mariupola, od čega se 2 pokvarilo pri isplovljavanju. Trebala su im se priključiti još 8 iz Bednjanska ali ih je već zarobio led. Zaštita iz zraka je otklonjena zbog nedostatka zrakoplova. Flotila iz Mariupola je 25. studenog 1941. uplovila u Geničesk, gdje su nijemci i rumunji - unatoč obavjestima o plovidbi flotile i naputku neka ne gađaju brodove pod stjegom Nezavisne Države Hrvatske i Trećega Reicha - na njih otvorili topničku i strojničku vatru, bez žrtava. U Geničesk su uplovili u zadnji tren a te noći brodove je u luci zarobio ledeni pokrivač debeo 2 - 3 metra, koji se protezao 2 - 3 morske milje uzduž obala Azovskog mora. Pioniri 11. vojske Trećega Reicha pokušali su dizanjem prepreke u zrak osloboditi brodove no to im nije uspjelo.

Početkom prosinca 1941. cijeli Hrvatski pomorski odjel, osim skupine koja je bila u Mariupolu, je skupljen u Nikolajewu i sredinom prosinca podjeljen na odjeljak Azovskog mora - koji je upućen u Geničesk - i odjeljak Krima - koji je upućen u Jaltu.

8. listopada 1941. Treći Reich je zarobio Mariupol. Vod od 24 hrvatskih časnika, dočasnika i mornara - pod vodstvom S. Rumenovića - pridodan je mariupolskom lučkom zapovjedništvu i s njim je 14. listopada 1941. stigao u Mariupol.

Sve plovne jedinice podređene su kapetanu korvete Trećega Reicha, X Basarkeu i podjeljene na flotilu za traženje mina u Kerčanskom moreuzu - pod vodstvom M. Ružinera - i prijevoznu flotilu - pod vodstvom S. Rumenovića - za pomaganje 11. vojsci Trećega Reicha pri prijelazu na drugu obalu Kerčanskog moreuza - Kavkaz. Po završetku zadatka, trebali su plovne jedinice prevesti u sve nezaleđene luke.

Zbog temperature ispod -30°C, nisu mogli isploviti a Crvena vojska je došla na kavkasku stranu Kerčanskog moreuza i kose Čuška i Tuzla i počela topnički napadati cijelu obalu Krima.

U drugoj polovici prosinca, studen je počela popuštati. 24. prosinca 1941. zapovjednik Krima Trećega Reicha je zapovijedio odvođenje flotile - zapušteni motorni kuteri čiji su brodski trupovi propuštali vodu a motori često gasili - u Feodoziju - udaljenu više od 100 morskih milja - kroz morske puteve - između minskih polja Ratne mornarice Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika - koji su na nekim mjestima bili samo 1 morsku milju udaljeni od topništva Crvene vojske. Ratna mornarica Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika već je imala skupine plovnih jedinica u nekoliko luka uzduž ("poluotoka"). Odjelak Azovskog mora Hrvatskog pomorskog odjela imao je na raspolaganju samo 5 lakih strojnica, nekoliko pušaka i ručnih granata. Andro Vrkljan odlučio je pokušati izvedbu ali je sazvao časnike i starije podčasnike, iznijeo im situaciju, naveo kako ima vrlo malo nade kako će itko iz odjeljka Azovskog mora živ uploviti u Feodoziju i dao im pola sata neka pristanu ili ne pristanu bez ikakvih posljedica. Kako nisu htjeli dopustiti neka itkoji Hrvat ili Nijemac posumnja u njihovu odvažnost ili kako su nedostojni svojih predaka koji su kroz stoljeća Hrvatsku i Zapad branili od najezda s Istoka, svi su pristali. Izabrali su 25 "najboljih" ribarskih kutera, podijelili ih u 5 skupina po 5 jedinica a za vođu do je određen S. Rumenović. Pojedinačne skupine ili jedinice koje bi uspjele stići do rta Choria, trebao je kroz kanal provoditi Andro Vrkljan.

Isplovljavanje je određeno za 26. prosinca 1941. Andro Vrkljan se zaputio u Sarabusu, gdje se 26. prosinca 1941. po zapovijedi javio časniku za vezu pri 11. vojsci Trećega Reicha. 27. prosinca 1941 . stigao je u Feodoziju, u kojoj nije mogao naći prijevozno sredstvo za Kerč. U međuvremenu je 26. prosinca temperatura pala pa se more ponovo zamrznulo i blokiralo flotili isplovljavanje iz Geničeska. U noći s 29. na 30. prosinca 1941., Ratna mornarica Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika napala je Feodoziju - koju je branilo svega nekoliko stotina vojnika Trećega Reicha - s 3 razarača, 1 prijevoznim brodom i 12 teretnih brodova i iskrcala 63. streljački odjel Crvene vojske s 11.270 vojnika i 157 . streljački odjel Crvene vojske s 6.396 vojnika pa je Andro Vrkljan dospio u teške ulične borbe i bio dio branitelja koje je Crvena vojska opkolila u staroj gemoveškoj tvrđi iz koje ih se probilo 180 , uključujući i Andru Vrkljana.

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :


Pravila komentiranja :

Provokacije i vrijeđanje od strane neoprani veliko-smradski bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike i domaći crveni izdajnika se brišu. Komentari koji nisu na hrvatskim jeziku ili na latinici se isto brišu.

 

 

Pročitaj više :

 

Deutsche Übersetzung. - 7. SS divizija “Princ Eugen”

Deutsche Übersetzung. - 13. SS divizija “Handžar”

Deutsche Übersetzung. - 23. SS divizija “Kama”

Deutsche Übersetzung. - SS pukovnija “Sandžak”

Deutsche Übersetzung. - 369. pojačana pukovnija

Deutsche Übersetzung. - 369. “Vražja Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 373. “Tigar Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 392. “Plava Divizija”

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Pomorska legija

Deutsche Übersetzung. - Protuzrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Laki prijevozni zdrug

Deutsche Übersetzung. - Einsatzstaffel

Deutsche Übersetzung. - Hrvatsko domobranstvo

Deutsche Übersetzung. - Ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Crna legija

Deutsche Übersetzung. - Hrvatske oružane snage

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovstvo

Deutsche Übersetzung. - Ratna mornarica

Deutsche Übersetzung. - Hadžiefendića legija

Deutsche Übersetzung. - Huskina legija

Deutsche Übersetzung. - Oružništvo

Deutsche Übersetzung. - Narodna zaštita

Deutsche Übersetzung. - Državna radna služba

Deutsche Übersetzung. - DORA postrojbe

Deutsche Übersetzung. - RAVSIGUR

Deutsche Übersetzung. - Ustaška nadzorna služba

Deutsche Übersetzung. - Ustaška mladež

Deutsche Übersetzung. - Željeznička ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Ženska loza ustaškog pokreta

Deutsche Übersetzung. - Istarska domobranska pukovnija

Deutsche Übersetzung. - DOMDO postrojbe

Deutsche Übersetzung. - Crnogorska narodna vojska

Deutsche Übersetzung. - Fazlagića kula

Deutsche Übersetzung. - Bitka na Ljevča polju

 

I

 

OD ISTRE DO SRIJEMA, OD MEĐIMURJA DO SANDŽAKA!

Impressum I Datenschutz