NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

 

Stranica Ustaškog Pokreta za Hrvate u domovini, u odcijepljenim i okupiranim hrvatskim područjima te inozemstvu. E-Mail. YouTube.

START I USTAŠKI POKRET I TKO JE TKO I VOJNA POVIJEST I SRPSKI ZLOČINI I ZANIMLJIVO I ZABRANJENA POVIJEST I DUĆAN I mp3

 

KRUGOVAL :

 

ODAKLE STE :

 

Flag Counter 

Pogledajte koliko samo smrdljivi smradski balkanski nomada sa 49% turske genetike donomadizira na našu stranicu. :-)

ORUŽNIŠTVO :

 

Hrvatsko oružništvo je bilo službeni redarstveni organ Nezavisne Države Hrvatske tijekom njenog postojanja. Definirano je zakonom kao "vojnički ustrojena straža koja je dio oružane sile" 21. kolovoza 1941. Oružništvo je brinulo za održavanje javnog reda i mira te osobnu i imovinsku sigurnost građana, za što je odgovaralo političko-upravnim oblastima u kojima je djelovalo.

Od 1943. godine značaj Hrvatskog oružništva je umanjen uslijed osnivanja Njemačkog redarstva u Hrvatskoj - kao dijela njemačke žandarmerije (u njemačkim uniformama, s njemačkim zapovjednicima, s personalom koji je u znatnom dijelu bio sastavljen od Volksdeutschera i Nijemaca iz Njemačke) koji je djelovao na području NDH, te je krajem 1944. godine dosegao 32.000 pripadnika.

Ustaško vodstvo je odmah nakon 10. travnja 1941. počelo uključivati policijska i oružnička tijela Banovine Hrvatske u službu nove drzave, nailazeći već u prvim akcijama oko osvajanja vlasti na pomoć jednog njihovog dijela. Poslije kapitulacije jugoslavenske vojske, žandarmerija Kraljevine Jugoslavije na teritoriju NDH uglavnom je ostala na svojim mjestima obavljajući policijsku službu. Već 13. travnja 1941. opunomoćenik Poglavnika za unutarnje poslove dr. Milovan Žanić donosi proglas o uspostavi Hrvatskog oružničkog zapovjedništva. Oružništvo je osnovano 30. travnja 1941. kao ruralna policija, a prvi zapovjednik bio je general-bojnik Milan Miesler. Oružnicima je povjerena dužnost "da čuvaju i očuvaju red i mir i da svakog čestitog i ispravnog građanina zaštite od nasilja ili napadaja na život i imetak". Zadaci oružništva su: "...održavati javni mir i red, javnu, osobnu i imovinsku sigurnost. Oružništvo mora sprečavati protuzakonitosti svake vrste". Oružništvo je nastavak oružništva u Banovini Hrvatskoj, budući da su većinu sastava činili pripadnici Hrvatske žandarmerijske brigade Banovine Hrvatske (od 7. travnja 1941. de iure Oružništva Banovine Hrvatske). Potkraj 1941. u oružništvu je bilo 3.706 ljudi.

S naslijeđenim osobinama bivše žandarmerije, oružništvo je vrlo rutinirano i organizirano djelovalo od samog početka proglašenja NDH, u prvom redu protiv komunista, koji su izvodili sabotaže i akcije. Nakon izbijanja narodnog ustanka, oružništvo je upotrebljavano s ustaškim formacijama za čišćenje mjesta i protiv partizana. Već u lipnju 1941. oružništvo je odigralo ključnu ulogu u naoružavanju i organizaciji dobrovoljačkih postrojbi u Bosni i Hercegovini za zaštitu naselja od partizana i četnika.

U siječnju 1942., oružništvo je primilo ljude unovačene 1941., koji su u međuvremenu prošli obuku te su raspoređeni kao pojačanja oružničkim postajama. Nakon kratke reorganizacije i uspostave novih pukovnija, u kasno proljeće 1942. oružništvo je imalo ukupno 11.600 časnika i oružnika. U ljeto 1942., nakon dolaska pod nadležnost isključivo MUP-a, zabranjuje se uporaba oružništva za vojne svrhe, pa se ono opet okreće tradicionalnim zadaćama. Oružništvo je imalo najviše 18.000 pripadnika.

 

 

Oružničke postaje, u prvo vrijeme brojno slabe (5-15 ljudi), načičkane po mnogim mjestima, željezničkim stanicama, raskrižjima i sl. bile su prvi i vrlo pogodni ciljevi napada partizanskih odreda. Zbog toga je oružništvo imalo relativno teške gubitke. Primjerice, u prva 53 tjedna NDH (do 17. travnja 1942.), 283 oružnika su poginula, 245 su se vodili kao nestali, uz 192 ranjenih, što je sve skupa približno 10% oružništva.

Oružništvo je bilo uglavnom odgovorno za ophodnju ruralnih predjela, borbu s četničkom i partizanskom propagandom protiv NDH te uspostavljanje uvjerenja među lokalnim stanovništvom o postojanju reda i zakona u novoj državi.

Oružništvo je bilo podređeno Ministarstvu unutarnjih poslova osim u pitanjima ustrojstva, stege, nastave i uprave. Oružništvom u tom pogledu upravlja Ministarstvo hrvatskog domobranstva. MINDOM i MUP prilikom uporabe oružništva zajedno odlučuju u pitanjima državnog javnog reda, mira i sigurnosti. Zakonskom odredbom o Hrvatskom oružništvu od 26. lipnja 1942. oružništvo prestaje biti sastavnim dijelom Hrvatskog domobranstva i počinje djelovati u okviru Ustaške vojnice. Od 21. siječnja 1943. oružništvo spada u nadležnost Ministarstva oružanih snaga jer je i sama Ustaška vojnica postala dio tog ministarstva. U veljači 1944. nalazi se opet pod nadležnošću MUP-a. 16. kolovoza 1944. oružništvo prestaje biti oružana postrojba Ustaške vojnice i postaje dio oružanih snaga NDH.

Zapovjedništvo oružništva nalazilo se u Zagrebu. 1942. Glavno zapovjedništvo Oružništva se dijeli na Glavnog zapovjednika, Glavnog dozapovjednika, dva nadzornika, Glavara stožera i Glavno pobočništvo pri Glavnom zapovjedništvu. Glavni stožer ima četiri odjela: Opći, Postrojbeni, Sigurnosni i Gospodarstveni odjel, što se mijenja 1944., kada dobiva osam odjela: Stožerni, Opći, Pravosudni, Nastavno-odgojni, Gospodarstveni, Tehnički, Zdravstveni odjel i Nadzorništvo skladišta i radiona.

Zbog nedostatka obrazovanog kadra, osnovana je središnja redarstvena škola u Bjelovaru, koja je proradila 1. studenog 1942. Namjera je bila obrazovanje novih dočasnika i voditelja patrola. Tečaj je trajao dvije godine. Krajem 1944. diplomirao je prvi naraštaj od 800 dočasnika i 400 voditelja ophodnje. Drugi tečaj, koji je počeo 1943., imao je 1.600 polaznika.

 

Oružništvo je izvorno bilo formirano u 4 oružničke pukovnije.

One su nosile imena mjesta svojih središta, a dalje se dijele na oružnička krilna zapovjedništva, zapovjedništva oružničkih vodova, oružnička kotarska zapovjedništva i oružničke postaje.

Svaka pukovnija imala je Odjel za javnu sigurnost, Pobočništvo, Gospodarski odjel i Pravosudni odjel.

   1. Zagreb (od proljeća 1942. Sisak)

   2. Knin (od 1943. Gospić)

   3. Banja Luka (kasnije Nova Gradiška)

   4. Sarajevo (od 15. travnja 1942. Tuzla, kasnije Slavonski Brod).

 

Kasnije su dodane još tri pukovnije. 6. i 7. pukovnija su raspuštene oslobađanjem tih krajeva krajem 1944.

   5. Sarajevo (nakon selidbe 4. pukovnije u Tuzlu)

   6. Mostar (krajem 1941.)

   7. Split (nakon kapitulacije Italije).

 

Posebna postrojba od 3 bojne, nazvana "Petrinjski zdrug" oformljena je posebno za borbu protiv partizana, iako su sve postrojbe oružništva sudjelovale u tim borbama. 1944. postojala su 23 Župska oružnička zapovjedništva sa 78 oružnička odreda te 92 Kotarska oružnička podzapovjedništva, koji su vodili 906 oružničkih postaja (u odnosu na 987 godinu ranije).

Osim pušaka, posade u postajama su imale šest strojopušaka, dvije strojnice, dva laka, a neki i jedan ili dva teška minobacača.

Partizani su se prema pripadnicima Hrvatskog oružja odnosili s najvećim neprijateljstvom; primjerice se bilježi slučaj ubojstva 25 zarobljenih oružnika 5. listopada 1944. god. kod Virovitice. Izvještaji oružnika zarobljenih nakon kapitulacije Italije 1943. godine na području kojega je do tada bila kontrolirala talijanska vojska govore o tome da su partizani oružnike odvajali od ustaša i nastojali ih pridobiti na svoju stranu; poslije je ipak većina tih oružnika pobijena zajedno s ustašama.

 

Zapovjednici :

- brigadni general Kvintilijan Tartaglia (travanj 1941.)

- general-bojnik Milan Miesler (30. travnja 1941. - srpanj 1942.)

- pukovnik Vilko Pečnikar (srpanj 1942. -1945.)

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :


Pravila komentiranja :

Provokacije i vrijeđanje od strane neoprani veliko-smradski bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike i domaći crveni izdajnika se brišu. Komentari koji nisu na hrvatskim jeziku ili na latinici se isto brišu.

 

 

Pročitaj više :

 

Deutsche Übersetzung. - 7. SS divizija “Princ Eugen”

Deutsche Übersetzung. - 13. SS divizija “Handžar”

Deutsche Übersetzung. - 23. SS divizija “Kama”

Deutsche Übersetzung. - SS pukovnija “Sandžak”

Deutsche Übersetzung. - 369. pojačana pukovnija

Deutsche Übersetzung. - 369. “Vražja Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 373. “Tigar Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 392. “Plava Divizija”

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Pomorska legija

Deutsche Übersetzung. - Protuzrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Laki prijevozni zdrug

Deutsche Übersetzung. - Einsatzstaffel

Deutsche Übersetzung. - Hrvatsko domobranstvo

Deutsche Übersetzung. - Ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Crna legija

Deutsche Übersetzung. - Hrvatske oružane snage

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovstvo

Deutsche Übersetzung. - Ratna mornarica

Deutsche Übersetzung. - Hadžiefendića legija

Deutsche Übersetzung. - Huskina legija

Deutsche Übersetzung. - Oružništvo

Deutsche Übersetzung. - Narodna zaštita

Deutsche Übersetzung. - Državna radna služba

Deutsche Übersetzung. - DORA postrojbe

Deutsche Übersetzung. - RAVSIGUR

Deutsche Übersetzung. - Ustaška nadzorna služba

Deutsche Übersetzung. - Ustaška mladež

Deutsche Übersetzung. - Željeznička ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Ženska loza ustaškog pokreta

Deutsche Übersetzung. - Istarska domobranska pukovnija

Deutsche Übersetzung. - DOMDO postrojbe

Deutsche Übersetzung. - Crnogorska narodna vojska

Deutsche Übersetzung. - Fazlagića kula

Deutsche Übersetzung. - Bitka na Ljevča polju

 

I

 

OD ISTRE DO SRIJEMA, OD MEĐIMURJA DO SANDŽAKA!

Impressum I Datenschutz