Dobro dosli na webstranici Nacionalni Demokrata Hrvatske i Ustaskog Pokreta.

I START I PROGRAM USTAŠKOG POKRETA I VOJNA POVIJEST N.D.H. I DOKAZANE SRPSKE LAŽI I POVIJEST I KRUGOVAL I

RADIO KRUGOVAL :

 

 

 

PROGRAM :

 

STRANČKA NAČELA

HRVATSKA

HRVATSKE GRANICE

NACIONALNE MANJINE

HRVATSKA DIJASPORA

HRVATSKA GENETIKA

JEZIK I PISMO

ZASTAVA I GRB

VJERE

BLAGDANI

ABOLACIJA I LUSTRACIJA

POGLAVNIK

 

FACEBOOK :

 

Neoprani balkanski bradati nomadi i njihove domaće crvene sluge su svojim podmuklim djelovanjem protiv istine uspjeli da nam Facebook ugasi stranicu.

Ne
će više bite naše stranice na Facebooku.

To nije ba
š i previše važno : važno je da Vi možete istinu dijeliti na vašim stranicama.

Ostanite po
štenti i borite se protiv bradati dušmana i njihovi domaći crveni sluga.

Ž.A.P.!

Za dom spremni!

 

ZANIMLJIVO IZ N.D.H. :

 

OMOTI I DOPISNICE

ŽELJEZNIČKE MARKE

FISKALNE MARKE

REKLAMNE MARKE

POŠTANSKE MARKE

NEIZDANE MARKE

MARKE EMIGRACIJE

STUDENTSKI FOND

BLOKOVI

DOPLATNE MARKE

BILJEŽI KAT. CRKVE

MARKE CRVENOG KRIŽA

KOVANICE

PRSTENI USTAŠKE EMIGRACIJE

ŠERIJATSKO SUDSTVO

 

NACIONALNE MANJINE :


 

Nacionalni Demokrati Hrvatske poštuju nacionalne manjine i etnicke skupine u Hrvatskoj.

Pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju većinu etničkih prava putem redovitih institucija Hrvatske kao i većinski hrvatski narod.

Pripadnik nacionalne manjine u Hrvatskoj moze svako biti čiji su se predci doselili na teritorij Hrvatske prije 1918 godine.

Priznate nacionalne manjine u Hrvatskoj : Albanci, Austrijanci, Bugari, Česi, Mađari, Makedonaci, Nijemaci, Poljaci, Romi, Rumunji, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Srbi (*), Talijani, Turci, Ukrajinci, Vlasi (*), Židovi.

(*) = Za osobe koje su se do sada izjašnjavali kao "Srbi" je nužan genetski test u kojem će se utvrditi dali su genetski (pravoslavni) Hrvati, genetski Srbi ili genetski Vlasi. Ukoliko genetski test ustanovi da je osoba koje se je izjašnjavala do sada kao "Srbin" ustvari (pravoslavni) Hrvat ili Vlah i ne prizna genetsku analizu, izgubi pravo biti pripadnik nacionalnih manjina u Hrvatskoj. U tom slučaju mogu dobiti status stranaca u Hrvatskoj sa (privremenim) pravom na boravak u istoj.

Pripadnici nacionalni manjina ne mogu imati dvojno državljanstvo nego samo državljanstvo Hrvatske ili samo državljanstvo zemlje za koju se izjašnjavaju da du državljani koji borave (privremeno) na području Hrvatske.

Dosadašnji muslimanski Bošnjaci/Bosanci i Sandžaklije genetski pripadaju hrvatskom narodu, jer u genetici ne postoji bosanski geni. Zahvaljujući Islamu su ti hrvatski muslimani iz današnje Bosne i Sandžaka očuvali hrvatsku krv, jer se nisu miješali previše sa ne-hrvatskim narodima. Kroz stoljeća je samo Musliman mogao uzeti ne-hrvaticu/ne-muslimanku kao ženu, dok Muslimanka nije mogla uzeti ne-muslimana kao muža. Kod hrvatskih katolika je muško i žensko moglo uzeti ne-hrvatskog muža ili ženu i tako miješati gene. Kod hrvatski muslimana je to samo bilo moguće sa muške strane. Zato je u nekim hrvatsko-muslimanskim krajevima u Bosni postotak hrvatskog genskog markera veći nego u bilo kojim krajevima današnje AVNOJ-ske Hrvatske.

1941 je Sandžak pripadao nekoliko mjeseci Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Talijani su Sandzak htjeli okupirati a vojska NDH se je morala povući.

1943 je Sandžak pod delegacijom Sulejmana Pacariza zatražio od Poglavnika Dr. Ante Pavelića pripojenje radi hrvatske krvi Sandžaklija Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Dr. Ante Pavelić je tim zahtjevom udovoljio, ali Nijemci koji su iz strateški razloga trebali područje Sandžaka su tek nakon rata htjeli da se Sandžak (i Boka Kotorska) vrati Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Pravoslavci iz Bačke, Srijema, Banata, Duklje i Boke Kotorske su također genetski Hrvati.

Posebni status imaju Ukrajinci kao potomci Hrvata iz doba “Velike Horvatiye” na teritorijum današnje Ukrajine (i okolni zemalja), Nijemci koji žive ili su živjeli prije protjeranja nakon 1945 sa strane preobučeni Četnika i Komunista iz današnje AVNOJske Hrvatske, AVNOJske BiH te Srijema, te Talijana u Istri i Dalmaciji.

Pripadnici nehrvatski obitelji čiji su se predci doselili poslje 1918 godine na teritorij Hrvatske mogu dobiti samo status stranca sa pravom (privremenim) boravka na teritoriju Hrvatske. Stranci sa pravom (privremenog) boravka u Hrvatskoj će izgubiti to pravo ako borave više od 3 mjeseci izvan Hrvatske (izuzetak : studij izvan Države Hrvatske, liječenje izvan Države Hrvatske ako u Hrvatskoj ne postoji mogućnost istog liječenja) ili ako učine kazneno/kriminalno djelo u Hrvatskoj isto gube pravo na boravak u Hrvatskoj. Stranci koje učine kazneno/kriminalno djelo u Hrvatskoj moraju napustiti teritorij Hrvatske i trajno se iseliti u državu ciji su pripadnici. Svaki stranac mora imati vazeću putovnicu iz zemlje za koju se izjašnjava da je pripadnik. Iztekne strana putovnica ima stranac mjesec dana vremena da opet uvede dozvolu boravka u Hrvatskoj u novoj ili produženoj putovnici zemlje iz koje dolazi. Nakon toga gubi pravo boravka u Hrvatskoj i mora opet zatražiti dozvolu boravka u Državi Hrvatskoj. Svaka osoba koja radi kaznenog djela i kriminala mora napustiti teritorij Hrvatske na svoje troškove, te nosi sve druge troškove koje su nastale da ta osoba napusti teritorij Hrvatske.

Pripadnici nehrvatski obitelji koji su se doselili poslje 1918 godine na teritorij Hrvatske mogu zatražiti hrvatsko državljanstvo ako nisu učinili do zahtjeva kazneno djelo/kriminal, nisu sudjelovali u napadu i zločinima na teritorij AVNOJ-ske Hrvatske u 1990tim godinama, te nemaju anti-hrvatsku misao. Državljanstvo se može opet izgubiti u slučaju anti-hrvatski dijela. Prije dodjele hrvatskog državljanstva se osoba mora odreci starog državljanstva. Dvojno državljanstvo nije moguće. Tko se ne odrekne starog državljanstva gubi hrvatsko državljanstvo.
 

 

MINISTAR/MINISTRICA NACIONALNI MANJINA I ETNIČKI SKUPINA :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske predlažu Ministra/Ministricu nacionalni manjina i etnički skupina u Hrvatskoj.

Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina mora biti član tih nacionalni manjina i etički skupina.

Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina mora imati zamjenika koji ne smije imati istu pripadnost nacionalne manjine ili etničke skupine.

Stranci u Republici Hrvatskoj nemaju pravo sudjelovati na izborima u Hrvatskoj.
 

 

AKTUALNI BROJ NACIONALNI MANJINA I ETNIČKI SKUPINA (IZ 2007 GODINE) :

 

Albanci 15.000

Angloamerikanci : 200

Austrijanci : 300

Bošnjaci : 21.000 (= Hrvatski Muslimani.
Nakon pripojenja BiH Hrvatskoj ispadaju iz liste nacionalne manjine ili etnicke skupine.)

Britanci : 900

Bugari : 300

Crnogorci : 5,100 (= Hrvatski Dukljani.
Nakon pripojenja Duklje Hrvatskoj ispadaju iz liste nacionalne manjine ili etnicke skupine.)

Česi : 11.000

Ćiribirci : 600

Francuzi : 80

Friuli : 11,000

Goran(c)i : 400

Grci : 500

Mađari : 17.000

Makedonci : 3600

Nijemci : 3000

Poljaci : 600

Romi : nepoznati broj

Rumunji : 500

Rusi
: 900

Rusini
: 2400

Slovaci : 5000

Slovenci : 14.000

Srbi
: 207.000 (trenutna brojka sa hrvatskim Pravoslavcima koji se radi vjere izjasnjavaju kao takozvani "Srbi".
Za njih je potrebna genetska analiza.)

Talijani : 8800

Turci : 300

Ukrajinci : 2000

Židovi : 500
 

 

 

 

Sto Bog da i sreca junacka!

                                                                                                                                                             Impressum I Datenschutzerklärung