Dobro dosli na webstranici Nacionalni Demokrata Hrvatske i Ustaskog Pokreta.

I START I PROGRAM USTAŠKOG POKRETA I VOJNA POVIJEST N.D.H. I DOKAZANE SRPSKE LAŽI I POVIJEST I KRUGOVAL I

RADIO KRUGOVAL :

 

 

 

VOJNA POVIJEST N.D.H. :

 

7. SS-DIVIZIJA “PRINC EUGEN”

13. SS-DIVIZIJA “HANDŽAR”

23. SS-DIVIZIJA “KAMA”

SS-PUKOVNIJA “SANDŽAK”

369. POJAČANA PUKOVNIJA

369. “VRAŽJA” DIVIZIJA

373. “TIGAR” DIVIZIJA

392. “PLAVA” DIVIZIJA

ZRAKOPLOVNA LEGIJA

POMORSKA LEGIJA

PROTUZRAKOPLOVNA LEGIJA

LAKI PRIJEVOZNI ZDRUG

EINSATZSTAFFEL

HRVATSKO DOMOBRANSTVO

USTAŠKA VOJNICA

CRNA LEGIJA

HRVATSKE ORUŽANE SNAGE

ZRAKOPLOVSTVO N.D.H.

RATNA MORNARICA N.D.H.

HADŽIEFENDIĆA LEGIJA

HUSKINA LEGIJA

ORUŽNIŠTVO

NARODNA ZAŠTITA

DRŽAVNA RADNA SLUŽBA

DORA POSTROJBE

RAVSIGUR

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA

FAZLAGIĆA KULA

BITKA NA LJEVČA POLJU

 

FACEBOOK :

 

Neoprani balkanski bradati nomadi i njihove domaće crvene sluge su svojim podmuklim djelovanjem protiv istine uspjeli da nam Facebook ugasi stranicu.

Ne
će više bite naše stranice na Facebooku.

To nije ba
š i previše važno : važno je da Vi možete istinu dijeliti na vašim stranicama.

Ostanite po
štenti i borite se protiv bradati dušmana i njihovi domaći crveni sluga.

Ž.A.P.!

Za dom spremni!

 

HRVATSKE ORUŽANE SNAGE :


 

Hrvatske oružane snage (HOS) ime je za vojne snage u NDH koje su nastale 1944. spajanjem Domobranstva i Ustaške vojnice. Ove snage su djelovale sve do poraza NDH u svibnju 1945. Poznata je pod imenom Hrvatska domovinska vojska.

Nakon uhićenja ustaškog krilnika Ante Vokića, Ante Pavelić i ustaški krugovi su preuzeli potpuni nadzor nad svim oružanim snagama NDH. Odlučilo se stvoriti jedinstvenu vojsku koja bi bila prožeta ustaškim duhom i kojoj bi na čelu bili ustaški časnici. Na temelju zapovjedi Ministarstva oružanih snaga (MINORS) od 21. studenog 1944. počeo je proces nove reorganizacije oružanih snaga NDH u smislu ujedinjavanja Domobranstva i Ustaške vojnice u Hrvatske oružane snage (HOS), što također označava i posljednje razdoblje u razvoju oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske. U već prije planiranih 17 divizija u sklopu triju zbornih područja ušli su i ustaški zdrugovi (brigade), dok je Zapovjedništvo Ustaške vojnice raspušteno.

Do kraja 1944. ustrojeno je 16 divizija koje su bile raspoređene diljem NDH.

Početkom 1945. počelo se povezivati nove ustaško-domobranske divizije u "zborove" te je do kraja ožujka 1945. stvoreno 5 zborova u koje je bilo svrstano 18 divizija. Tijekom ožujka i travnja sve su divizije bile raspoređene po zborovima a svaki zbor je bio sastava 3 do 4 divizije.

Sastav zborova početkom travnja bio je slijedeći :
 

I. Poglavnikov tjelesni zbor :

Zapovjednik : domobranski general i ustaški pukovnik Ante Moškov.

- 1. hrvatska udarna divizija, zapovjednici generali Šimić i Antun Nardelli

- PTS divizija (ili "tjelesna divizija"), zapovjednik general Mirko Gregorić

- 5. ustaška divizija (nastala iz V. ustaškog zdruga), zapovjednik general Rafael Boban

 

II. Ustaški zbor :

Zapovjednik : domobranski general i ustaški pukovnik Vjekoslav (Maks) Luburić.

- 1. divizija HOS-a (mješovita), zapovjednik general Julije Fritz

- 17. divizija, zapovjednik general Roman Domanik

- 18. ustaška udarna divizija, zapovjednik general Vladimir Majer

- Ustaška obrana (u rangu divizije, zapravo prošireni Ustaški obrambeni zdrug)

- dijelovi Crnogorske Narodne Vojske

 

III. Ustaški zbor :

Zapovjednik : domobranski general i ustaški pukovnik Artur Gustović.

- 2. divizija, zapovjednik general Stjepan Peričić

- 7. divizija, zapovjednik general Stjepan Mifek

- 8. divizija, zapovjednik general Roman Domanik

 

IV. Ustaški zbor :

Zapovjednik : domobranski general i ustaški pukovnik Josip Metzger.

- 3. divizija, zapovjednik pukovnik Zdenko Begić

- 6. divizija, zapovjednik general Vladimir Metikoš

- 15. divizija, zapovjednik general Miland Čudina

 

V. Ustaški zbor :

Zapovjednik : domobranski general i ustaški pukovnik Ivo Herenčić.

- 10. divizija, zapovjednik general Ivan Tomašević

- 11. divizija, zapovjednik pukovnik Josip Aleksić

- 12. divizija, zapovjednik general Ivan Brozović

- 1. posadna divizija Zagreb

- dijelovi Crnogorske Narodne Vojske

 

Svi zborovi (osim I.-og) su nosili naziv ustaški a njima su zapovjedali istaknuti ustaški zapovjednici. Divizije su bile ustaške, ponekad s nazivom udarne, zatim mješovite ustaško-domobranske s nazivom hrvatske, te jedna gorska, sastavljena od prijašnjih domobranskih gorskih zdrugova. Ostali tipovi divizija bili su posadna, sastavljena od vojnih obveznika starijih godišta, te doknadna, koje su čiinili vojni obveznici unovačeni 1944. i 1945.

Zborovi i divizije su tijekom 1945. mijenjali svoje položaje kako se mijenjalo tj. skraćivalo obrambeno bojište. Njemačkim snagama u NDH prijetilo je odsjecanje od glavnine i padanje u sovjetsko zarobljeništvo. Nakon pada Beča u sovjetske ruke 13. travnja 1945., Vrhovno zapovjedništvo njemačke vojske odobrilo je povlačenje njemačke Grupe armija "E" na zapad. To je uslijedilo nakon povlačenja njemačkih snaga iz Bosne i Hercegovine sjeverno od rijeke Save.

Nakon proboja Partizana na Bilogori 29. travnja 1945. zapovjednik Grupe armija "E", general Alexander Löhr naredio je povlačenje svih njemačkih snaga s prostora Karlovac-Zagreb-Varaždin prema Austriji. Zajedno s njima počele su se 8. svibnja 1945. povlačiti i snage HOS-a zajedno sa političkim čelništvom NDH. Povlačenje je trajalo do 15. svibnja kada su se snage HOS kod Bleiburga u Austriji predale britanskim snagama i položile oružje. Predaju je u ime Zapovjedništva HOS-a potpisao general Slavko Štancer. Odmah potom snage HOS-a su bile predane 3. jugoslavenskoj armiji te vraćene u Hrvatsku, gdje su tijekom Križnog puta najvećim dijelom poubijane.

 

 

 

Sto Bog da i sreca junacka!

                                                                                                                                                             Impressum I Datenschutzerklärung