Dobro dosli na webstranici Nacionalni Demokrata Hrvatske i Ustaskog Pokreta.

I START I PROGRAM USTAŠKOG POKRETA I VOJNA POVIJEST N.D.H. I DOKAZANE SRPSKE LAŽI I POVIJEST I KRUGOVAL I

RADIO KRUGOVAL :

 

 

 

PROGRAM :

 

STRANČKA NAČELA

HRVATSKA

HRVATSKE GRANICE

NACIONALNE MANJINE

HRVATSKA DIJASPORA

HRVATSKA GENETIKA

JEZIK I PISMO

ZASTAVA I GRB

VJERE

BLAGDANI

ABOLACIJA I LUSTRACIJA

POGLAVNIK

 

FACEBOOK :

 

Neoprani balkanski bradati nomadi i njihove domaće crvene sluge su svojim podmuklim djelovanjem protiv istine uspjeli da nam Facebook ugasi stranicu.

Ne
će više bite naše stranice na Facebooku.

To nije ba
š i previše važno : važno je da Vi možete istinu dijeliti na vašim stranicama.

Ostanite po
štenti i borite se protiv bradati dušmana i njihovi domaći crveni sluga.

Ž.A.P.!

Za dom spremni!

 

ZANIMLJIVO IZ N.D.H. :

 

OMOTI I DOPISNICE

ŽELJEZNIČKE MARKE

FISKALNE MARKE

REKLAMNE MARKE

POŠTANSKE MARKE

NEIZDANE MARKE

MARKE EMIGRACIJE

STUDENTSKI FOND

BLOKOVI

DOPLATNE MARKE

BILJEŽI KAT. CRKVE

MARKE CRVENOG KRIŽA

KOVANICE

PRSTENI USTAŠKE EMIGRACIJE

ŠERIJATSKO SUDSTVO

 

DRŽAVA HRVATSKA :


 

Velika Hrvatska.

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za cijelokupnu državu katolički, muslimanski i pravolsavni Hrvata i nacionalni manjina te stranaca koji žive u njoj.

Hrvatska se po time sastoji od današnje AVNOJ-ske Republike Hrvatske, AVNOJ-ske Bosne i Hercegovine, Duklje i Boke Kotorske (današnje Crne Gore), Sandžaka koji je u jednim dijelu okupiran od Srbije i drugog dijela koji se nalazi u danasnjoj Crnoj Gori, te Bačke, Banata i Srijema koje je Srbija okupirala 1945 godine.

Susjedne zemlje su sa tim područjima Italija, Slovenija, Madžarska, Srbija, Kosovo i Albanija.

Hrvatska
Nacionalni Demokrata Hrvatske NIJE Velika Hrvatska, jer bi Velika Hrvatska bila ta, koja se vidi na lijevoj karti.

 

U državama u kojima su Hrvati (trenutno još) nacionalna manjina isti moraju imati svoga zastupnika u Hrvatskom Saboru kao ministra, koji nije isti kao Ministar Hrvatske Emigracije.

Hrvatske nacionalne manjine su trenutno :

- Moravski Hrvati
-
Slovački Hrvati
-
Bokeljski Hrvati
-
Bunjevački Hrvati
-
Gradišćanski Hrvati
-
Janjevački Hrvati
-
Karaševski Hrvati
-
Moliški Hrvati
-
Šokački Hrvati
-
Racki Hrvati

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za uspostvu 25 županija u Hrvatskoj :
 

Istra
Gorski kotari
Hrvatsko gornje primorje
Hrvatsko podgorje
Gacka
Lika
Krbava
 

Bačka
Baranja
Banat
Podravina
Zagorje
Međimurje
 

Žumberak
Moslavina
Banija
Kordun
Duklja
Boka Kotorska

Dalmacija
Hercegovina
Sandžak
Bosna
Slavonija
Srijem

 

 

 

 

MINISTRI, ZASTUPNICI, HRVATSKA VLADA, VOJSKA, SUDSTVO, POLICIJA, CARINA, ... :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu da se Predsjednik Hrvatske i Predsjednik Vlade mora kontrolirati kroz Hrvatski Etički Sud.
U slučaju veleizdaje hrvatskog Predsjednika Hrvatske i Predsjednika Vlade te prodaje hrvatski držvani interesa i interesa hrvatskog naroda ga oni mogu u kratkom vremenu sa svi dužnosti odstraniti. Odstranjenom Predsjednika Hrvatske i Predsjednika Vlade Hrvatske je u tom slučaju zabranjeno buduće političko djelovanje te rad u državnim institucijama, hrvatskoj vojsci, policiji, sudstvom, carinom itd..

Nacionalni Demokrati Hrvatske podržavaju i ideju parlamentarske monarhije Države Hrvatske iz najstariji pozatim hrvatskim plemenitim obiteljii kao budući kralji ili bani Države Hrvatske. Kralj ili Ban Države Hrvatske ima samo reprezentativnu funkciju i nikakvu političku moć osim da može pokrenuti u slučaju veleizdaje Predsjednika Hrvatske i Predsjednika Vlade proces odstranjenja istoga iz svih politički funkcija koje iztraživa Hrvatski Etički Sud.

Birani zastupnici u Župnijama i u Hrvatskom Saboru te ministrima koji nemaju internacionalne termine su dužni sudjelovati na svakoj sjednici pogotovo na onima u kojima se raspravljaju i odlučuju novi zakoni. Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu da zastupnici dobiju samo po prisutnosti na sjednicama novac (izuzetak je u slučaju bolesti). Tjekom sjednica mora biti zabranjeno korištenje mobilni telefona, laptopa, ... .

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za obavezu biranja. Osobe koje ne izlaze na izbore se moraju kazniti sa 6 mjeseca plaće ili ukindanju 6 mjeseci socialnoj pomoći.

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za zabranu anti-hrvatski stranaka šta mora odlučiti Hrvatski Etički Sud.

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za sljedeće ministre u Hrvatskoj Vladi :

Predsjednik/Predsjednica Vlade Republike Hrvatske
Podpredsjednik/Podpredsjednica Vlade Republike Hrvatske
Ministar/Ministrica branitelja
Ministar/Ministrica hrvatske emigracije
Ministar/Ministrica hrvatski manjina
Ministar/Ministrica vanjskih poslova
Ministar/Ministrica europskih poslova
Ministar/Ministrica socijalne politike i mladih
Ministar/Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministar/Ministrica unutarnjih poslova
Ministar/Ministrica financija
Ministar/Ministrica obrane
Ministar/Ministrica kulture
Ministar/Ministrica zdravlja
Ministar/Ministrica pravosu
đa
Ministar/Ministrica uprave
Ministar/Ministrica gospodarstva
Ministar/Ministrica poduzetništva i obrta
Ministar/Ministrica rada i mirovinskoga sustava
Ministar/Ministrica pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministar/Ministrica znanosti, obrazovanja i sporta
Ministar/Ministrica poljoprivrede
Ministar/Ministrica turizma
Ministar/Ministrica vjerski zajednica
Ministar/Ministrica
zaštite okoliša i prirode
Ministar/Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministar/Ministrica nacionalni manjina i etnički skupina u Hrvatskoj


Diplomatski predstavnici Hrvatske koji su anti-hrvatski orijentirani i koje škode ugledu Hrvatske se moraju odpustiti i ne dati im mogučnost da rade dalje u diplomatskoj službi ili u nekoj drugoj državnoj instituciji Hrvatske kao naprimjer vojsci, policiji, sudstvom, carini itd..

U hrvatskoj policiji, vojsci, carini, sudstvu, ... se smiju samo zapo
šljavati etnički Hrvati.
Stranci koji su dobili hrvatsko državljanstvo te pripadnici nacionalni manjina ili etnicki skupina se ne mogu zaposljavati u
hrvtaskoj policiji, vojsci, carini, sudstvu, ... .

Svake udruge koje škode ugledu hrvatske dr
žave se moraju zabraniti te njihovo financiranje ukinuti.

U hrvatskom saboru je sluzbeni jezik hrvatski! Zastupnici koji neznaju govoriti hrvatskim jeziku se moraju sinhronizirati u Saboru a u slu
čaju emitiranja na televiziji ili radiju također sinhronizirani na hrvatski jezik.

 

GOSPODARSTVO, EKONOMIJA, POLJUPRIVREDA :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za masivnu borbu protiv korupcije koju treba strogo kazniti.

Isto tako se zalažemo da se rad na crno mora kazniti visokim novč
anim kaznama ili zatvorom.

Gospodarstvo i ekonomija trebaju raditi pod motom : “Prvo hrvatsko!”.
Suprostavljamo se uvozom proizvoda koji
štete hrvatskim seljacima i proizvođacima.
Hrvatski seljak se mora podr
žavati a GMO zauvijek na hrvatskom tlu zabraniti.
Nacionalni Demokrati Hrvatske podržavaju bio-proizvode.

Radnici koji rade u
na hrvatskom tlu, moraju živjeti na tlu Hrvatske.
Osobe koje ne
žive na tlu hrvatske države ne mogu raditi na tlu Hrvatske.
Izuzetak su hrvatska diplomatska predstavni
štva u inozemstvu gdje djelatnici prirodno žive na tlu zemlje gdje se diplomatsva predstavništva nalaze.

Svaka suradnja sa poduze
ćima na tlu Srbije, trenutnom srpskim okupiranim teritorijama Hrvatske (Srijem, Banat, Bačka, Sandžak) te srpsko okupiranim teritorijama u današnjoj Bosni i Hercegovini te importi trebaju biti zabranjeni.

Poduze
ća koja zatvaraju firme u Hrvatskoj i otvaraju istu ili slićnu firmu u inozemstvu moraju plačati 100% carinu na te proizvode koje opet uvoze u Hrvatsku. Taj novac se smije izključivo koristiti za socialnu pomoč.

Hrvatsko državljanstvo za strance se moze damo dobiti ako stranac uloži 100.000 € u fond za hrvatsku ekonomiju.

 

 

KULTURA I GLAZBA :

 

Na čelu kulturni insitucijama (kažalista, televizije, radio postaji, ...) zahtjevamo da se izključivo zapošlavaju genestki Hrvati.

Osobama koje rade otvorenu na
štetu ugleda Hrvatske se mora daljni rad u tim institucijama zabraniti.

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu za zabranu srpski cakji i srpski “narodnjaka” u hrvatskom radiju, televiziji, kafićima, diskotekama, .... te za totalnu zabranu nastupa srpski cajkaša i cajkašica na tlu Hrvatske i za totalnu zabranu nastupa umjetnika i bendova iz Srbije ili još srpsko okupirani dijelova Hrvatske (Srijem, Banat, Baška, Sandžak) te iz srpsko okupiranog dijela današnje BiH.

Gostione, diskoteke itd. koje puštaju takvu “glazbu” se moraju odmah zatvoriti bez perspektive za novo otvorenje.

U televiziji i radiju se osobe koje govore stranim jezikom (pogotovo “srpskim” jezikom) moraju obavezno sinhronizirati!

 

NOVINARSTVO :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske odobravaju u Hrvatskoj novina od lijevog do desnog spektra, ali se zalaže za zabranu novina koji izsmijavaju Hrvatsku te religijske zajednice u Hrvatskoj ili štete ugled Hrvatske.

Na
čelu hrvatski novina, magazina te internet-portala zahtjevamo da se izključivo zapošljavaju genestki čisti Hrvati.

Anti-hrvatske internet-portale se mora zatvoriti i onemogu
ćiti njima rad.

 

ŠKOLSTVO :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske ne podržavaju škole za nacionalne manjine i traži zabranu isti, ali odobrava nastavu za učenje materinski jezik pripadnicima nacionalni manjina u hrvatskim školama do 4 sata u tjednu. Učitelj tog stranog jezika mora biti etnički čisti Hrvat/Hrvatica.

Obavezno je nastava o istinskim dogad
žajima u II. Svijetskom Ratu i o Domovinskom Ratu.

U
čiteljima/učiteljicama koji/koje ne predavaju istinski o dogadžajima u II. Svijetskom Ratu i o Domovinskom Ratu se mora zabraniti daljni rad kao učitelj/učiteljica u Hrvatskoj.

Naziv “profesor” za u
čitelje/učiteljice koje nemaju profesuru se mora zabraniti i korištenje financijski kazniti.

 

VALUTA :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu da se izmjeni “Lipa” za “Banicu”.

Nacionalni Demokrati Hrvatske
podržavaju hrvatsko članstvo u Euro-zoni kad Hrvatska bude ekonomski u stanju da ispuni sve uvjete za Euro članstvo.

 

VOJSKA :

 

Nacionalni Demokrati Hrvatske se zalažu da se mora služiti vojni rok od 12 mjeseci.

Dr
žava je dužna platiti vojnicima troškove koje do sada moraju plačati sami : stan (i u inozemstvu), režije, put (i iz inozemstva) do kasarne gdje se služi vojni rok i natrag te džeparac koji je dostojan hrvatskom vojniku.

Hrvatska vojska mora koritsiti pozdrav “Za Dom Spremni!”.

 

 

 

Sto Bog da i sreca junacka!

                                                                                                                                                             Impressum I Datenschutzerklärung