NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

 

Stranica Ustaškog Pokreta za Hrvate u domovini, u odcijepljenim i okupiranim hrvatskim područjima te inozemstvu. E-Mail. YouTube.

START I USTAŠKI POKRET I TKO JE TKO I VOJNA POVIJEST I SRPSKI ZLOČINI I ZANIMLJIVO I ZABRANJENA POVIJEST I DUĆAN I mp3

 

KRUGOVAL :

 

ODAKLE STE :

 

Flag Counter 

Pogledajte koliko samo smrdljivi smradski balkanski nomada sa 49% turske genetike donomadizira na našu stranicu. :-)

USTAŠKI POKRET : GRANICE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

 

Granice Nezavisne Drzave Hrvatske.

Ustaški Pokret ne priznaje današnje granice koje su utemeljene kao AVNOJske granice 1945te godine. Tada su Partizani, domaće izdajice i preobućeni Četnici odcijepili od Nezavisne Države Hrvatske Bosnu i Hercegovinu i od nje napravili samostalnu republiku iz koje je nastala u 1990tim godinama samostalna država koja je danas skoro 50% okupirana takozvanim Srbima.

Jedan dio Srijema te Bačke i Banata je odcijepljen od Nezavisne Države Hrvatske i od ta tri dijela je napravljena autonomna pokrajina Vojvodina, koju je kasnije Srbija okupirala.

U drugom svijetskom ratu je 1943 nakon kapitulacije Italije pod delegacijom Sulejmana Pačariza Sandžak zahtjevao da se pripoji Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Nakon što je Sandžak već 1941 bio nekoliko mjeseci dio N.D.H., je Poglavnik Dr. Ante Pavelić tim zahtjevom udovoljio.
 

 

Zbog ratne situacije je Njemački Reich to i vračanje Boke Kotorske tek htjeo odobriti nakon pozitivnog završetka II. Svijetskog Rata, jer su Nijemci Sandžak trebali u slučaju povlačenja Wehrmachta iz Grčke.

Danas se znade uz pomoč genetike da su takozvani Bošnjaci i Sandžaklije genetski Hrvati.

To je uz druge utvrdila najveći genski laboratorij svijeta u Vancouveru, što je kojim čudom objavio i srpski “Kurir” (25. lipnja 2011).

Današnji Crnogorci (prijašnji Dukljani) su genetski Hrvati. O hrvatskoj genetici Dukljana već se može pročitati u ljetopisu Popa Dukljanina, koji govori o hrvatskoj prošlosti Duklje.

Srpski hobi falsificiranje povijesti nije niti stao pred povijesti Duklje. Kao što je naprimjer i u njemačkim kneževinama bilo običajno da sa novim vladarom narod pređe na vjeru novog vladara je to bilo u u Duklji isti slučaj. Duklja je bila katolička zemlja i sa novim vladarom je prešla na pravoslavlje. Tu činjenicu su srpski “povijestničari” (falsifikatori povijesti) iskoristili i radi pravoslavlja prepisali povijest Duklju sebi negirajuči da je Duklja bila centar Crvene Hrvatske.

Ipak se istina ne može zatajiti jer sa genetikom se je dokazalo da su Dukljani (Crnogorci) genetski Hrvati.

Ustaški Pokret se zato zalaže da se hrvatska Duklja opet vrati Hrvatskoj.

Ustaški Pokret podržava ujedinjenje Kosova sa Albanijom te podjelom Makedonije pod Albanijom i Bugarskom kao dio Velike Albanije.

Hrvatska manjina u Velikoj Albaniji mora imati sva prava kao i večinski narod.

Ustaški Pokret podržava Veliku Bugarsku koja ima pravo na dio današnje Makedonije, dio Grčke i dijela takozvane Srbije.

Hrvatska manjina u Velikoj Buarskoj mora imati sva prava kao i večinski narod.

Ustaški Pokret podržava Veliku Rumuniju koja ima pravo na dio Srbije do Paračina te na ujedinjenje sa Moldavijom.

Nacionalni Demokrati Hrvatske ne podržavju Veliko Rumunjske pretenzije na teritorij Ukrajine.

Hrvatska manjina u Velikoj Rumuniji mora imati sva prava kao i večinski narod.

Ustaški Pokret podržava Tursku ako ima pretenzije da si vrati srpski Pašaluk.

Ustaški Pokret nema pretenzije na teritorij Mađarske s kojom Hrvatska mora imati dobre odnose.

Hrvatska manjina u Mađarskoj mora imati sva prava kao i večinski narod.

Ustaški Pokret nema pretenzije na teritorij Italije s kojom Hrvatska mora imati dobre prijateljske odnose.

Inače hrvatska manjina u Italiji mora imati sva prava kao i večinski narod.

Ustaški Pokret podržava cijelovitu Ukrajinu.

Prije sto su Hrvati došli na danšnje teritorije su živjeli u “Velikoj Horvatiyi” na području Ukrajine i Poljske.

Najstariji sin zadnjeg vladara “Velike Horvatiye” je utemitelj ukrajinske države.

Ustaški Pokret ima tradicionalni dobre i prijateljske odnose sa Njemačkom i Austrijom.

Ustaški Pokret podržava dobre odnose sa Iranom iz kojega su se Hrvati odselili i naselili na kasnije područje “Velike Horvatiye” u Ukrajini i Poljskoj.

Ustaški Pokret trazi korekciju granice sa Slovenijom :

1. O granici na Muri se 1991.-1993. u svim slovenskim ponudama govorilo o ušću Lendave u Krku kao točki razgraničenja. Međutim, sada hrvatska granica po slovencima treba biti pomaknuta sa ušća Lendave u Krku na ušće Krke u Muru, te sa starog tokana novi tok Mure! Granica na Muri pak slijedi razgraničenje po starom toku Mure, dogovoreno još 1692. između grofova Feštetića (koji su preuzeli posjede Zrinskih) u Međimurju i grofova Esterhazyja koji su imali svoje posjede u Prekomurju. Ova "međugrofovska granica" je utvrđena u katastru dakle prije više od 300 godina, no za slovence je odjednom sporna. Riječ je o parcelama čiji su vlasnici oko 600 Hrvata, stanovnika sela Novakovec, Podturen i Ferketinec u Međimurju. Unatoč tome što su još 1954. godine Hrvatska i Slovenija bilateralno usuglasile i utvrdile razgraničenje u tom području, Slovenci sada, pozivajući se na dvostruku katastarsku evidenciju, svoju tadašnju odluku ne priznaju i postavljaju zahtjev za 250 ha hrvatskog teritorija u Međimurju.

2. Sva granica između Hrvatske i Slovenije, osim u Međimurju i Istri, slijedi granicu nekadašnjeg ugarskog i austrijskog dijela. Krajnje je nevjerojatno da je ta granica loše definirana jer se porez i tada plaćao prema zemljišniku, a ugarska i austrijska državna kasa su bile zasebne! Međutim, evo kako se stvari kompliciraju :

a) Prapratna draga : Riječ je o šumi, koju Slovenci zovu Tomšićeva, a koja je postala sporna tek 1993.. Naime, slovenska strana je pokrenula vlasnički spor uz argument da je vlasnik sporne šume prije nacionalizacije 1948. bio Slovenac. Ta šuma je dvostruko katastarski evidentirana, a Slovenci u svoju korist navode i Rapalsku granicu iz 1920.!?

Međutim, Prapratna draga je dio hrvatskog kraljevstva do 1918., granično kamenje između hrvatske Trojednice i ostatka Austro-Ugarske stoji tamo još od 1913., a tek 1920. je Rapalskim ugovorom pripojena Italiji, te je 1945. opet vraćena Hrvatskoj.

Kao kuriozitet treba navesti činjenicu da je ovaj "međudržavni spor" pokrenuo šef katastra iz jedne slovenske općine,. Slovenija s jedne strane drži Rapalsku granicu mjerodavnom, a s druge strane drži da je Rapalsko razgraničenje 1920. značilo poniženje i okupaciju Slovenije.

b) Sv. Gera : Danas je samo još jedno mjesto u Hrvatskoj pod stranom vojnom okupacijom. To je Sv. Gera na Žumberku, na granici sa Slovenijom, a koja je pod kontrolom slovenske vojske. Vojnu bazu s odašiljačima JNA preuzela je TO Slovenije tijekom rata u Sloveniji 1991. i do danas se nije iselila. Zanimljivo je da je slovenska strana suglasna s hrvatskom Državnom komisijom za granice i hrvatskim MUP-om da Sv. Gera nije sporno područje, ali ne želi odatle iseliti svoju vojsku?! S druge strane, Hrvatska je tek 2004. stožeru NATO-a obrazložila cijeli slučaj.

3. Granica Hrvatske i Slovenije u Istri u cijelosti je povučena tek Londonskim ugovorom kojim je ukinut Slobodni teritorij Trsta. Njegova Zona B je predana FNRJ i podijeljena između NR Hrvatske i NR Slovenije. Odlukom Sabora NR Hrvatske iz 1956. su Sloveniji prepuštena sela hrvatskog, čakavskog govornog područja: Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradina, Koromači-Boškini, Močenigi, Pregara, Sirči, te Topolovac sa okolnim selima. Dakle, ukupno 27 sela hrvatskog govornog područja koja su spadala pod Porečku biskupiju. Granica uz more je povučena po novom toku Dragonje, na štetu Hrvatske, na kanal Sv. Odoriko, prokopan 1952-53. godine. Slovenija tu želi prisvojiti 111 ha hrvatskog teritorija, tvrdeći da je taj kanal kopan od 1948. do 1952.. Ni jedno ni drugo nije točno, jer riječ je o čak 360 ha površine, a kanal je kopan kasnije. Zato i ne trebaju čuditi ambicije slovenske strane za postavljanjem međudržave granice još južnije, čak na Mirni ili barem južno od poluotoka Savudrije.

4. Granica na moru trebala bi biti povučena od završetka kopnene granice. Uostalom, suverenitet neke države na moru izvodi se iz njenog suvereniteta na kopnu, tj. obali. Prema članku 15. Konvencije UN o pravu mora (UNCLOS), kada dvije države na obali zaljeva leže sučelice, morsko provodi se prema crti sredine dok se ne postigne drukčiji sporazum. Na crtu sredine Slovenija ne pristaje. No nemoguće je pomaknuti granicu na moru u korist Slovenije, jer u tom području južno od Pirana ona nema svoje obale niti otoka. Međutim, ratificirajući UNCLOS 1994. Slovenija je uputila glavnom tajniku UN notu u kojoj je od svih oblika međunarodnog sudišta za rješavanje međudržavnih sporova pristala samo na savjetodavnu arbitražu! Dakle, za Sloveniju ne dolazi u obzir rješenje graničnog spora sa Hrvatskom na Međunarodnom sudu pravde, ni na Međunarodnom sudu za pravo mora, niti u obvezujućoj arbitraži! Što samo govori koliko su tanki njihovi argumenti kod razgraničenja! No sve i kad bi morsku granicu pomaknuli sa crte sredine u Savudrijskoj vali na obalu Savudrije (na što je Račan pristao!), time se Slovenija svejedno nebi mogla dokopati međunarodnih voda u Jadranu. To je međutim nije spriječilo da protivno međunarodnom pravu jednostrano proglasi svoju Zaščitno ekološko cono preko hrvatskog ZERP-a, te da svoje ribolovno more proglasi preko cijele Savudrijske vale, preko hrvatskog teritorijalnog mora zapadno od Istre i preko dijela ZERP-a.

Hrvatska manjina u Sloveniji mora imati sva prava kao i večinski narod.VANJSKA POLITIKA PREMA TAKZVANOJ SRBIJI :

Ustaški Pokret podržava raspad Srbije i vračanje odcijepljeni hrvatski teritorija : Srijema, Banata, Bačke i Sandžaka.

Dotle Ustaški Pokret podržava samostalnost i odcijepljenje takozvane Vojvodine od Srbije, koja bi se trebala kasnije podjeliti večim dijelom Hrvatskoj, manjim dijelom Mađzarskoj i jednim dijelom Rumunjskoj.

Ustaški Pokret podržava samostalnost i odcijepljenje Sandžaka od Srbije. Kad se Duklja vrati Hrvatskoj ce se crnogorski dio Sandžaka spojiti sa od srpske okupacije slobodnim dijelom Sandžaka koji će biti dio Hrvatske.

Ustaški Pokret traži prekid veze sa takozvanom Srbijom sve dok Srbija ne vrati hrvatska područja koja do danas okupira (Srijem, Banat, Bačku, Sandžak) te se odrekne tvorevine u današnjoj Bosni i Hercegovini s imenom “Republika Srpska” te ne zatvori biro takozvane “Republike Srpske Krajine”.

Dotle treba Srbiji onemogučiti svaki pristup evropskim organizacijama ili čak NATO savezu.

Ustaški Pokret traži gradnju zida između današnje Republike Hrvatske i teritorija takozvane Srbije ili hrvatskog teritorija koji oni trenutno još okupiraju.

Ustaški Pokret traži zatvaranje svi granični prijelaza prema takozvanoj Srbiji i takozvanoj Republici Srpskoj.

Ustaški Pokret traži internacionalne tjeralice za građane takozvane Srbije koje su sudjelovali u pobuni domaći takozvani Srba u Republici Hrvatskoj.

Ustaški Pokret traži zatvaranje svi diplomatski predštavnistva takozvane Srbije u Republici Hrvatskoj.

Ustaški Pokret traži prekid svake ekonomske suradnje sa takozvanom Srbijom. Dok se takozvana Vojvodina osamostali treba takozvanu Vojvodinu podržat ekonomski i raditi sve da se takozvana Vojvodina u cijelosti ili u večem dijelu vrati Hrvatskoj. Isto vrijedi i za Sandžak.
 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :


Pravila komentiranja :

Provokacije i vrijeđanje od strane neoprani veliko-smradski bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike i domaći crveni izdajnika se brišu. Komentari koji nisu na hrvatskim jeziku ili na latinici se isto brišu.

 

 

Pročitaj više :

 

Deutsche Übersetzung. - Načela Ustaškog Pokreta

Deutsche Übersetzung. - Propis o ustaškoj disciplini

Deutsche Übersetzung. - Nezavisna Država Hrvatska

Deutsche Übersetzung. - Granice

Deutsche Übersetzung. - Nacionalne manjine

Deutsche Übersetzung. - Hrvatska diaspora

Deutsche Übersetzung. - Genetika Hrvata

Deutsche Übersetzung. - Hrvatski jezik i pismo

Deutsche Übersetzung. - Zastave i grb

Deutsche Übersetzung. - Vjere

Deutsche Übersetzung. - Blagdani

Deutsche Übersetzung. - Abolacija i lustracija

Deutsche Übersetzung. - Poglavnik dr. Ante Pavelić

Deutsche Übersetzung. - Šerijatsko sudstvo

 

I

 

OD ISTRE DO SRIJEMA, OD MEĐIMURJA DO SANDŽAKA!

Impressum I Datenschutz