NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

 

Stranica Ustaškog Pokreta za Hrvate u domovini, u odcijepljenim i okupiranim hrvatskim područjima te inozemstvu. E-Mail. YouTube.

START I USTAŠKI POKRET I TKO JE TKO I VOJNA POVIJEST I SRPSKI ZLOČINI I ZANIMLJIVO I ZABRANJENA POVIJEST I DUĆAN I mp3

 

KRUGOVAL :

 

ODAKLE STE :

 

Flag Counter 

Pogledajte koliko samo smrdljivi smradski balkanski nomada sa 49% turske genetike donomadizira na našu stranicu. :-)

DRŽAVNA RADNA SLUŽBA :

 

Začetak Državne Radne Službe je u organizaciji koja je nastala 3. svibnja 1941., a nazvana je "Vojna prednaobrazba i radna služba mladosti". Njen zapovjednik je bio Zdenko Blažeković.

"Državna častna radna služba" stvorena je 30. srpnja 1941., a na njeno čelo došao je intendantski pukovnik Ferdo pl. Halla, koji je proglašen državnim vodjom rada. Naziv nove radne službe nešto je promjenjen krajem 1942 i to u "Državna radna služba" (DRS).

 

Prema zakonjskoj odredbi od 30. srpnja 1941 "Državna častna radna služba"  je opća i obavezna za sve državljane oba spola od navršene 19. do završne 25. godine života.

Služba je trajala godinu dana. Na čelu službe stajao je vodja rada koji je neposredno bio podređen Poglavniku i kao takav sudjelovao na sjednicama vlade, na kojima se raspravljalo o predmetima koji su se odnosili na "Državnu častnu radnu službu".

Služba se sastojala iz stalnog osoblja, dobrovoljaca o obvezanika. Stalno se osoblje sastojalo iz vođa i voditeljica "Državne častne radne službe" kao i od vježbenika i vježbenica za ta mjesta.

Prema zakonskoj odredbi o DRS-u i zakonskoj odredbi o službenicima DRS-a od 20. siječnja 1944. DRS su sačinjavali službenici, dobrovoljci i obvezanici.

 

U okviru "Državne častne radne službe" postojali su takozvani "podsastavI", a prema propisima iz 1941 postojali su podsastavi :

- radni odjel = 4 voda po 3 roja po 15 domradnika

- radni skup = 4 odjela

- radni stieg = 4 skupa

- radna župa = 2 stiega

- radni zbor = 2-3 župe

 

 

Odjel je odgovarao domobranskoj satniji, skup bojni, stieg pukovniji, župa diviziji, a zbor je trebao odgovarati domobranskom zboru. U stvarnosti nisu ustrojeni podsastavi veći od radnih skupova. Na čelu DRS-a nalazilo se Vodstvo DRS-a u zagrebu koje je imalo ulogu zapovjedništva ili stožera.

2. kolovoza 1941. Halla je najavio da će "Državna častna radna služba" do proljeća iduce godine imati 40.000 - 50.000 ljudi. Stoga je proveo 6 tjedana u Njemačkoj upoznajući se s ustrojstvom njemačke radne službe (takozvani Reichsarbeitsdienst).

Trazio je da casnici RAD-a pomognu hrvatskoj "Državnoj častnoj radnoj službi", a naručio je i drvene standardizirane barake koje je prije više godina bio dizajnirao vođa njemačkog RAD-a Konstantin Hierl. 20 kompleta s po 15 baraka je naručena, ali do travnja 1943. isporučeno je i podignuto samo 13 kompleta.

Zbog rastućih potreba hrvatske oružane sile Hallini planovi nisu mogli biti ostvareni, pa brojnost DRS-a nikad nije dosegla njegove zamisli. U travnju 1943. DRS je imao samo 2000 pripadnika. 1943. na čelo DRS-a dosao je Dušan Palčić.

Prema planovima iz 1943. DRS se do ožujka 1944. imao sastojati od 10 radnih skupova s 40 radnih odjela. Vodstvenika stožerničkoga skupa trebalo je biti 12, vodstvenika voditeljskog skupa 176 i vodstvenika redničkoga skupa 456. trebalo je biti i 5400 domoradnika, dakle ukupno 6044 pripadnika DRS-a.

Na dan 1. rujna 1943. DRS je imao 5996 pripadnika, te možemo zaključiti da je planirani broj postignut. Tecajevi za vodstvenike DRS-a provodili su se u Njemackoj, u Schievelbeinu i Neurupinu.

Jedan od tečajeva u Neuruppinu trajao je od 25. ožujka 1943 do 25. srpnja 1943.

U početku se DRS bavio izgradnjom instalacija i uzletišta za njemačke oružane snage, tek kasnije se počeo baviti s gospodarski i socijalno korisnijim poslovima kao RAD u Njemačkoj. Obveznici koji su služili u DRS-u bili su predviđeni za stvaranje opkoparskih postrojbi Oružani snaga.

Radni rok je trajao najmanje 6 a najviše 12 mjeseci. Obaveznici su 6 sati dnevno provodili na radilištu, 2 sata na nastavi, 9 sati je bilo predviđeno za spavanje i odmor i 7 stai za jelo, unutarnji službu i za slobodno vrijeme.

U travnju 1945. DRS je zajedno s 1. ustaškim obrambenim zdrugom sačinjavao 18. ustašku udarnu diviziju.Pripadnici Njemačke narodne skupine sluzili su u posebnim Njemačkim odjelima DRS-a (Deutscher Arbeitsdienst, DA). Ti su odjeli bili podvrgnuti izaslaniku RAD-a u Zagrebu, Oberstarbeitsführeru (vrhovniku rada) Gustavu Stöckerlu.

U travnju 1942. godine 30 hrvatski Nijemaca vratilo se s izobrazbe u Njemačkoj i započelo s ustrojstvom dvaju radnih odjela.

Ljeti 1942 izgrađen je radni logor u selu Josipovcu. Prvi novaci, njih oko 400, dali su prisegu 6. rujna u Semlinu.

Dva njemačka odjela nazvana su Staatsarbeitsdienstabteilung Nr. 411 DV i Nr. 412 DV (DV = Deutsche Volksgruppe).

U ozujku 1943 radni odjel 411 DV dobio je počasni naziv “Truppführer Hans Kipper” u počast prvom pripadniku DA koji je poginio u borbi sa partizanima za željeznički kolodvor u Okučanima 22. sijecnja 1943. Ubrzo po formiranju, oba radna odjela upučena su u Bosnu gdje su kopali bunkere i radili na utovaru i istovaru streljiva za njemačku vojsku.

Zapovjednik DA bio je Gauarbeitsführer (vrhovnik rada) ing. Otto Maurer, a njegov zamjenik ing. Jozef Lorenz.

Odore i oznake njemačkih odjela bile su posve jednake onima redovnog DRS-a, s tim sto se u početku na lijevom rukavu nosio amblem u obliku stita, s kukastim križem i dva klasa žita ispod njega.

4. travnja 1944 određeno je da se na lijevom rukavu nosi crvena poveska sa znakom Njemačke narodne skupine - crni kukasti križ na bijelom romboidnom polju.

 

 

 

KOMENTIRAJTE OVDJE :


Pravila komentiranja :

Provokacije i vrijeđanje od strane neoprani veliko-smradski bradati balkanski nomada sa 49% turske genetike i domaći crveni izdajnika se brišu. Komentari koji nisu na hrvatskim jeziku ili na latinici se isto brišu.

 

 

Pročitaj više :

 

Deutsche Übersetzung. - 7. SS divizija “Princ Eugen”

Deutsche Übersetzung. - 13. SS divizija “Handžar”

Deutsche Übersetzung. - 23. SS divizija “Kama”

Deutsche Übersetzung. - SS pukovnija “Sandžak”

Deutsche Übersetzung. - 369. pojačana pukovnija

Deutsche Übersetzung. - 369. “Vražja Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 373. “Tigar Divizija”

Deutsche Übersetzung. - 392. “Plava Divizija”

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Pomorska legija

Deutsche Übersetzung. - Protuzrakoplovna legija

Deutsche Übersetzung. - Laki prijevozni zdrug

Deutsche Übersetzung. - Einsatzstaffel

Deutsche Übersetzung. - Hrvatsko domobranstvo

Deutsche Übersetzung. - Ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Crna legija

Deutsche Übersetzung. - Hrvatske oružane snage

Deutsche Übersetzung. - Zrakoplovstvo

Deutsche Übersetzung. - Ratna mornarica

Deutsche Übersetzung. - Hadžiefendića legija

Deutsche Übersetzung. - Huskina legija

Deutsche Übersetzung. - Oružništvo

Deutsche Übersetzung. - Narodna zaštita

Deutsche Übersetzung. - Državna radna služba

Deutsche Übersetzung. - DORA postrojbe

Deutsche Übersetzung. - RAVSIGUR

Deutsche Übersetzung. - Ustaška nadzorna služba

Deutsche Übersetzung. - Ustaška mladež

Deutsche Übersetzung. - Željeznička ustaška vojnica

Deutsche Übersetzung. - Ženska loza ustaškog pokreta

Deutsche Übersetzung. - Istarska domobranska pukovnija

Deutsche Übersetzung. - DOMDO postrojbe

Deutsche Übersetzung. - Crnogorska narodna vojska

Deutsche Übersetzung. - Fazlagića kula

Deutsche Übersetzung. - Bitka na Ljevča polju

 

I

 

OD ISTRE DO SRIJEMA, OD MEĐIMURJA DO SANDŽAKA!

Impressum I Datenschutz